Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aanmelden voor Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar van start

5 dec 2022

Vanaf 8 december kun je jouw Sociaal Werker van het Jaar 2023 aanmelden bij Sociaal Werk werkt! Met de verkiezing laten we al meer dan tien jaar zien hoe belangrijk sociaal werkers zijn voor de samenleving. Zij zetten zich in voor al die mensen in Nederland die in een kwetsbare situatie zitten of in kwetsbare wijken wonen. Sociaal werkers staan naast hen als zij hun problemen niet meer zelf het hoofd kunnen bieden of hun situatie willen verbeteren. Sociaal werkers zijn vakmensen die een cruciale bijdrage leveren aan de samenleving. De impact van hun werk moet daarom gezien worden!

Wie zet jij in een lijstje?
Sociaal werk is essentieel. Als sociaal werkers kunnen we het verschil maken. We mogen meer laten zien wat we doen: we lopen in zoveel mensenlevens mee.”
Diana HuurninkGenomineerde Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2022

Onmisbaar in de samenleving

Door de ontwikkelingen in de samenleving die velen raken - armoede, huisvestingsproblematiek, energietransitie, gevolgen van de oorlog in Oekraïne - wordt er steeds meer gevraagd van sociaal werkers. Daarnaast staat sociaal werk onder druk door krapte op de arbeidsmarkt en de dreiging van bezuinigingen. In dit complexe speelveld blijven sociaal werkers mensen ondersteunen die dat nodig hebben. Ze doen dit op verschillende plekken; in dorp en stad, in wijken en buurten, en zetten zich in voor mensen van alle leeftijden. Met hun inzet voorkomen ze vaak dat problemen bij die mensen of in wijken en buurten verergeren. Sociaal werkers zijn bevlogen professionals die hun vak verstaan. Ze zijn onmisbaar in de samenleving.

Sociaal werk is een sterke professie op wetenschappelijke grondslag, met eigen methodieken. We moeten dit in blijven zetten voor mensen in kwetsbare situaties, om hen te ondersteunen en te empoweren.”
Redouan el KhayariSociaal Werker van het Jaar 2022

Vakmanschap sociaal werkers mag gezien worden 

De impact van sociaal werkers wordt niet altijd en overal voldoende gezien. Met de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar dragen we bij aan die zichtbaarheid. Het vak en vakmanschap van sociaal werkers wordt in de spotlights gezet, en het versterkt de verbinding tussen sociaal werkers, politiek, onderwijs en media.  

We worden er vaak laat bijgehaald en dat verandert alleen als beter zichtbaar is wat we doen. Als vertrouwd aanspreekpunt in de wijk is het makkelijk om een gesprekje aan te knopen. Anders dan in de hulpverlening hoef je niet direct moeilijke gesprekken te voeren en dat verlaagt de drempel.”
Nadine de Koning Genomineerde Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2022

Wie zet jij in een lijstje? 

Wil jij bijdragen aan de zichtbaarheid van sociaal werk? Zet dan jouw Sociaal Werker van het Jaar in een lijstje! We zijn zoals ieder jaar op zoek naar die bijzondere sociaal werker: een innovatieve netwerker en ondernemer, met een eigen visie op sociaal werk. Draag vóór 13 februari 2023 jouw Sociaal Werker 2023 voor. Uit de voordrachten worden door de vakjury drie genomineerden gekozen, waarvan er één de winnaar wordt. Dit wordt bekendgemaakt op het Jaarcongres Sociaal Werk op 24 mei 2023.  

Draag jouw Sociaal Werker 2023 voor

Over Sociaal Werk werkt!

Sociaal Werk werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de Cao-tafel Sociaal Werk zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Zij zijn ervan overtuigd dat sociaal werkers bij uitstek in staat zijn de maatschappelijke opdracht te vervullen voor alle inwoners, wijken en buurten.  

Handige links

Mascha Boelaars

Adviseur

Meer weten? Neem contact op!

Mascha Boelaars

Meer weten? Neem contact op!