Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

'Aanpakken die bureaucratische rompslomp'

12 jan 2021

‘Juist in deze tijd is waardering van sociaal werkers nodig. Die waardering moet zichtbaar worden in geld en in erkenning als professional.’ Jan Verhoeven is al vele jaren bestuurder bij FNV. Tot medio 2019 richtte hij zijn energie op industriële sectoren, waarna hij overstapte naar FNV Zorg & Welzijn, met de focus op Welzijn. Waarom deze overstap, wat is zijn rol, wat “schuurt” er in het sociaal werk en hoe draagt een cao bij aan sterker sociaal werk?

Jan Verhoeven

Waarom stapte je over van industriële sectoren naar sociaal werk?

‘Het was tijd voor een nieuwe uitdaging en ik heb altijd affiniteit gehad met het sociaal domein. Dus nu zit ik aan de cao-tafel sociaal werk. Ik zie bij sociaal werkers hoe hun werk niet alleen zinvol is voor hun eigen leven, maar ook betekenisvol is voor anderen. Dat vind ik mooi. Niet dat iemand in een industrieel bedrijf niet van betekenis is, maar het is anders.'

Wat maakt dat je blij bent met deze keuze?

‘De maatschappij is complex geworden en dat raakt de sector; financiën staan onder druk, marktwerking leidt tot veel bureaucratie. Het is mooi om via de cao-tafel bij te dragen aan deze actuele vraagstukken. Ik zoek actief contact met mijn achterban, luister goed: Waar lopen sociaal werkers tegenaan? Wat hebben ze nodig? Wat willen ze? En werkgevers en werknemers benaderen me ook voor heel concrete kwesties. Door die kwesties ontdek je waar het echt schuurt in het sociaal werk.'

En waar schuurt het echt?

‘Bijvoorbeeld bij de door marktwerking in het leven geroepen aanbestedingen. In het sociaal werk is het bij uitstek belangrijk dat je continuïteit biedt in de hulp en ondersteuning aan cliënten en inwoners. Dat staat onder druk. Daarnaast leiden de aanbestedingstrajecten tot veel bureaucratische rompslomp. Daardoor gaat er tijd verloren die professionals en hun organisaties willen en moeten kunnen besteden aan cliënten en inwoners. Werknemers en werkgevers pakken wat mij betreft samen die bureaucratische rompslomp bij de gemeenten aan. Kom op zeg.'

Wat kun je aan de cao-tafel met die aanbestedingen?

‘Dit jaar, op 1 juli, moet er een nieuwe cao liggen. Daarin kun je als werknemers en werkgevers veel zaken met elkaar regelen. We hebben een enquête uitstaan onder leden en niet-leden in de sector om te onderzoeken wat zij daarin belangrijk vinden. Daarnaast hebben we met en namens onze leden een open brief gestuurd aan politici met het appel te stoppen met de marktwerking en om waardering te vragen voor de sociaal werkers, ook in geld.   

Veel sociaal werkers zijn logischerwijs niet in dienst van een gemeente die de aanbesteding uitvoert. Wat kan een cao bij de aanbesteding betekenen?

‘De cao is het vertrekpunt voor de sector. Ook voor de overheid! Als sector bepaal je met elkaar de arbeidsvoorwaarden en daar kan een gemeente niet onderuit. Als het werk door de aanbesteding aan een andere organisatie wordt gegund, dan zou die ook de werknemers met hun arbeidsvoorwaarden over moeten nemen. Dat kunnen we in een cao regelen. Dat geeft rust en zekerheid die de sociaal werkers wel kunnen gebruiken.