Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Akkoord overgang peuterspeelzalen naar kinderopvang

24 mrt 2020

De leden van de cao-partijen Sociaal Werk, te weten Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, en de leden van de cao-partijen Kinderopvang hebben ingestemd met het akkoord voor de overgang van peuterspeelzalen en peuterspeelzaalmedewerkers naar de cao Kinderopvang.

Lees de belangrijkste afspraken. Het akkoord wordt nu verder uitgewerkt.