Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Collegiale steun en nazorg

De psychische nasleep van een agressie-incident duurt meestal 1 tot 6 weken. Het is belangrijk om het slachtoffer in die tijd te steunen. In veel gevallen kan daarna je collega weer redelijk functioneren zonder dat de gebeurtenis constant op de voorgrond staat.

Verschillende personen kunnen de officiƫle nazorg verrichten: de direct leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een getrainde collega. Sommige organisaties schakelen een externe deskundige in.

Collegiale steun

 • Voor het verwerken van een incident is het belangrijk dat medewerkers hun collega steunen. Een vriendelijk woord of luisterend oor is vaak al genoeg. Enkele spelregels voor collegiale steun:
 • Praat niet meteen over eigen ervaringen of die van iemand anders.
 • Veroordeel het slachtoffer niet, bijvoorbeeld door een vraag te stellen waaruit is af te leiden dat hij het beter anders had kunnen doen.
 • Wees heel voorzichtig met grapjes.
 • Bagatelliseer het incident niet; probeer gevoelens niet te temperen.
 • Toon geen sensatiezucht.
 • Kom niet meteen met een oplossing; wees heel voorzichtig met adviezen.
 • Reageer niet overbezorgd.
 • Ga niet wroeten naar gevoelens; speel niet de hulpverlener of de therapeut.
 • Moedig niet aan tot herstel.
 • Ga geen gesprek aan op momenten dat je andere dingen belangrijker vindt of gestoord kunt worden.

Nazorg

Ook een nazorggesprek helpt medewerkers een incident beter te verwerken. In zo'n gesprek stelt de 'opvanger' het slachtoffer gerust. Hij maakt duidelijk dat het om een normale reactie gaat op een abnormale situatie. De 'opvanger' signaleert een eventuele verstoorde verwerking op tijd en mobiliseert steun van collega's en het thuisfront. Ook stuurt hij ongewenste reacties uit de omgeving bij.

Terug naar de arbocatalogus