Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

De rol van de preventiemedewerker

In de nieuwe Arbowet die sinds 1 juli 2017 geldt heeft de preventiemedewerker een stevigere rol.

Een preventiemedewerker helpt bij het opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en – Evaluatie RI&E). En geeft advies over goed arbobeleid aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Instemming or of pvt

Elke werkgever moet met instemming van de or of pvt ten minste één preventiemedewerker aanwijzen. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Eigenschappen preventiemedewerker

De preventiemedewerker is dus spin in het web. De belangrijkste eigenschappen van een preventiemedewerker op een rij:

  • Heeft voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van preventie.
  • Kent het bedrijf goed om gezondheids- en veiligheidsrisico’s te kunnen signaleren.
  • Heeft affiniteit met het onderwerp.
  • Is communicatief vaardig.
  • Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Meer informatie vind je op de website van Arboportaal.

Terug naar de arbocatalogus