Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Gezond werken met kinderen

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Werken met kinderen is fysiek inspannend en mag niet leiden tot gezondheidsklachten. Is dat wel het geval, dan is het belangrijk om het werk anders te organiseren of hulpmiddelen te gebruiken. Met de Risicomonitor krijg je een eerste, globale indruk of het werk leidt tot overbelasting.

Voor peuterspeelzalen is de wetgeving op het gebied van fysieke belasting uitgewerkt in A- en B-normen. In deze normen staat precies aan welke voorwaarden je organisatie moet voldoen. Zowel de werkgever als de werknemer is verplicht zich hieraan te houden. Je kunt de normen ook gebruiken als checklist.

  • De A-normen hebben betrekking op werkhoudingen en werkhandelingen, zoals tillen en bukken.
  • De B-normen hebben betrekking op meubilair en de inrichting van de ruimte.

Hinderlijk geluid

Heb je last van geluidsoverlast in je peuterspeelzaal, bijvoorbeeld van schreeuwende en/of gillende kinderen? Doe dan de Checklist Geluidshinder in peuterspeelzalen en zie hoe je geluidsoverlast kunt voorkomen.

Basisregels voor het werken met kinderen

  • Laat kinderen zo veel mogelijk zelf doen. Dit is de beste manier om lichamelijke belasting te beperken.
  • Maak het jezelf makkelijk. Als je toch een belastende houding moet aannemen, gebruik dan hulpmiddelen of werk op een andere manier. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand om een kind op te tillen als je het wilt troosten. Maar je kunt ook gaan zitten en het kind op je schoot laten klimmen.
  • Bereid je taak goed voor. Loop je taak eerst in gedachten door voordat je hem uitvoert. Zorg dat je alle spullen bij de hand hebt, stel je werkplek goed in en voer de werkzaamheden in een handige volgorde uit. Zo voorkom je onnodige handelingen.
  • Houd je rug gestrekt. Houd bij alle werkzaamheden je rug gestrekt. Voorkom een kromme rug. Vermijd tegelijkertijd zijwaarts buigen en draaien van je rug. Houd ook tijdens het bukken je rug zo veel mogelijk gestrekt.
  • Werk dicht bij je. Houd tijdens het tillen de last zo dicht mogelijk bij je lichaam. Een last ver van je lichaam houden levert een veel grotere belasting van de rug op. Voorkom ook dat je ver naar spullen moet reiken.
  • Gebruik je benen. Gebruik tijdens het tillen zo veel mogelijk je benen in plaats van je rug. Verplaats je gewicht van je ene naar je andere voet als je een last verplaatst over een kleine afstand. En gebruik je benen in plaats van je rug bij het maken van een draaibeweging.

Meer weten?

In deze video (Engelstalig) wordt uitgelegd hoe je kinderen op een goede manier kunt tillen.

Terug naar de arbocatalogus