Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe besteed je systematisch aandacht aan fysieke belasting?

Hoe kun je als organisatie op een systematische manier aandacht besteden aan het voorkomen van fysieke overbelasting? Een goed hulpmiddel is de arbobeleidscyclus, die bestaat uit 5 terugkerende stappen: Willen, Weten, Wegen, Werken en Waken.

Willen: de intentie om aan de slag te gaan

De beleidscyclus start met de vraag: wat willen we bereiken? Deze intentieverklaring gaat meestal verder dan de wettelijke verplichtingen van de Arbowet.

Weten: vaststellen waar de risico's zitten

Voor het aanpakken van de risico's is kennis nodig: Weten. De risico-inventarisatie is een waardevolle informatiebron, net als de verzuimcijfers en het medewerkerstevredenheidonderzoek.

Wegen: kiezen welke risico's je als eerste aanpakt

Na Willen en Weten komt Wegen: waar liggen de prioriteiten? Stel samen met alle betrokkenen een Plan van Aanpak vast: dit gaan we doen en zó pakken we het aan.

Werken: het Plan van Aanpak uitvoeren

Als het beleidsvoorbereidende deel van de cyclus is afgerond (Willen, Weten en Wegen) is Werken aan de beurt. Oftewel: het uitvoeren van concrete actiepunten, die ertoe moeten leiden dat risico's zich minder voordoen.

Waken: monitoren van de stand van zaken

De laatste fase van de arbobeleidscyclus bestaat uit Waken. Je organisatie wilde iets bereiken, heeft plannen gemaakt en die uitgevoerd. Nu kijk je of het beleid heeft uitgepakt zoals bedoeld, stel je het bij en borg je het voor de toekomst.

Terug naar de arbocatalogus