Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe bied je eerste opvang na een incident?

De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de eerste opvang na een incident. Is deze persoon afwezig, dan springt een collega in. Na een incident heb je als leidinggevende de volgende taken:

Direct na het incident

 • Zorg dat je weet wat er aan de hand is. Om welke medewerker(s) gaat het? Is de dader nog aanwezig? Is de politie al gealarmeerd? Elke situatie is anders en vraagt om improvisatie.
 • Herstel de veiligheid. Kun je dat alleen?
 • Bekijk welke zorg het slachtoffer nodig heeft. Begeleid het slachtoffer eventueel naar de EHBO, arts, ziekenhuis of naar huis.
 • Voorkom dat de werkvloer onderbezet raakt. Regel dat collega's taken overnemen.
 • Spreek het voorval kort na met alle personen die de situatie hebben meegemaakt.
 • Geef steun aan het slachtoffer. Belangrijk hierbij is dat je er bent voor de ander, goed luistert en zelf weinig zegt. Ga na waar het slachtoffer behoefte aan heeft en speel hierop in.

Verdere afhandeling (enkele uren na het incident of de volgende ochtend):

 • Doe aangifte als er sprake is van bedreiging, fysieke agressie en/of materiĆ«le schade.
 • Stel bij materiĆ«le schade de procedure voor het verhalen van schade in werking.
 • Zorg dat het incident wordt gemeld en geregistreerd.
 • Als er een huisregel is overtreden, zorg dan dat een sanctie wordt opgelegd.
 • Neem opnieuw contact op met het slachtoffer, informeer naar de situatie en kijk wat je nog kunt doen.
 • Regel een korte debriefing en controleer of nog andere personen je aandacht nodig hebben.
 • Evalueer het incident in het eerstvolgende teamoverleg. Wat kunnen jullie ervan leren? Kijk of jullie aanvullende maatregelen moeten nemen. Misschien moet je bijvoorbeeld het agressieprotocol of de werkprocedure aanpassen.

Tip: wees voorbereid! Bespreek vooraf met collega's welke situaties kunnen ontstaan en neem een aantal scenario's door.

Terug naar de arbocatalogus