Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe breng je de omvang in kaart?

Voor het in kaart brengen van de omvang van agressie kunnen de volgende stappen worden ondernomen.

 • Inventariseer het risico op agressie en ongewenst gedrag.
  De eerste stap is de risico-inventarisatie.
 • Let op signalen.
  Denk niet alleen aan incidenten, maar ook aan signalen uit werkoverleg, functioneringsgesprekken en exitgesprekken. Ook informeel contact bij de koffieautomaat kan een goed beeld geven van het probleem van ongewenst gedrag. Vraag hoe mensen het ervaren.
 • Onderzoek de tevredenheid (MTO). 
  Vraag de medewerkers via een vragenlijst naar hun werkbeleving. Stel daarin ook de beleving van ongewenst gedrag aan de orde. Dit onderzoek kan deel uitmaken van de risico-inventarisatie.
 • Meld, registreer en analyseer.
  Inzicht in ongewenst gedrag krijg je als medewerkers dit gedrag melden en registreren. Je ziet dan de aard en omvang: in welke functies komt ongewenst gedrag voor, in welke situaties en op welke tijdstippen?
 • Gebruik de tips voor het analyseren van een ernstig incident.

Meer weten

Terug naar de arbocatalogus