Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe doe je aangifte?

Je doet altijd aangifte als er sprake is van ernstige geweldsincidenten, (mogelijk) strafbare delicten of besmettingsincidenten. Je doet dus altijd aangifte bij:

  • Fysiek geweld
  • Bedreiging met (wapen)geweld
  • Afpersing of diefstal met geweld
  • Gijzeling

De aangifte wordt voorbereid door de leidinggevende, het slachtoffer en zo nodig een juridisch adviseur. Verzamel bewijsstukken en andere noodzakelijke informatie. Beschrijf nauwkeurig en gedetailleerd wat er is gebeurd. Ben jij of is het slachtoffer niet in staat om aangifte te doen? Neem dan contact op met de politie om te overleggen.

Domicilie kiezen

Het slachtoffer kan ervoor kiezen om het adres van de organisatie in het proces-verbaal op te nemen, in plaats van zijn privéadres. Zo kan de dader niet het adres van het slachtoffer te weten komen.

Meer weten?

Terug naar de arbocatalogus