Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoest en nieshygiëne

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Een goede hoest- en nieshygiëne is vooral belangrijk om infectieziektes te voorkomen die zich via de lucht verspreiden. Een goede hoesthygiëne bestaat uit:

 • Hoesten met afgewend gezicht.
 • Hoesten met je hand voor je mond, waarbij je een papieren zakdoek gebruikt.
 • De papieren zakdoek maar één keer gebruiken en daarna weggooien in de afvalemmer.
 • Na het hoesten je handen wassen met water en zeep of desinfecteren met handenalcohol.

Naast een goede hoest- en nieshygiëne zijn ook organisatorische en technische maatregelen mogelijk. Dit kan van belang zijn bij zeer besmettelijke en ernstige ziektes (zoals de Mexicaanse griep), bij epidemieën (zoals seizoensgriep of kinkhoest) en in situaties waarin er veel mensen dicht op elkaar verkeren.

Organisatorische maatregelen

 • Afstand houden, bijvoorbeeld door pauzes meer te verspreiden en minder vaak te vergaderen.
 • Cliënten weren van wie bekend is dat ze een besmettelijke ziekte hebben.
 • Medisch kwetsbare werknemers (zoals zwangere vrouwen) andere werkzaamheden aanbieden.
 • Preventief controleren van de antistoffen in het bloed om te bepalen of werknemers vatbaar zijn voor een bepaalde ziekte.

Technische maatregelen

 • Ruimtes goed ventileren.
 • Het klimaatsysteem zo instellen dat er zo min mogelijk lucht wordt gerecirculeerd, verse lucht wordt aangezogen en de luchtvochtigheid zodanig is dat ziekten zich minder makkelijk verspreiden (voor griep is dit 50%).
 • Ruimtes en materialen desinfecteren, bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met een schoonmaakbedrijf.
Terug naar de arbocatalogus