Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een schriftelijke vragenlijst waarmee je de beleving van medewerkers van hun werk onderzoekt. De set vragen ligt niet vast en kan per onderzoek of organisatie verschillen.

Om die reden is het MTO niet opgenomen in de keuzewijzer. Veel van de genoemde instrumenten in de keuzewijzer kun je wel als onderdeel van een MTO inzetten. Er zijn ook gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze bieden als voordeel dat je vergelijkingen met andere organisaties kunt maken. Organisaties die onder de Cao Sociaal Werk vallen kunnen gebruik maken van het MTO dat FCB samen met de branche ontwikkelde. Lees meer over dit MTO exclusief voor organisaties in sociaal werk.   

Let op:

  • Pas de vragenset aan op het doel. Wil je ook gezondheidseffecten vaststellen? Neem dan de Job Content Questionnaire / Quantitation Workload Inventory op. Wil je bevlogenheid meten? Neem dan de UBES-vragenlijst op.
  • De beoordeling van een MTO is een punt van aandacht bij de voorbereiding: beoordeel je op basis van (vast te stellen) normen of op basis van onderlinge vergelijkingen?
  • Het gebruik van de vragenlijst vraagt om inbedding in een groter geheel van follow-upactiviteiten en terugkoppeling.
Terug naar de arbocatalogus