Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Waar let de inspectie op?

De Inspectie SZW handhaaft de Arbowet. In de Arbowet staat een aantal zaken die elke organisatie geregeld moet hebben over werkdruk:

 • Je organisatie heeft beleid om werkdruk te voorkomen (of, als dat niet lukt, te beperken).
 • Je organisatie heeft in de risico-inventarisatie de risico's ten aanzien van werkdruk beoordeeld.
 • Je organisatie voert het Plan van Aanpak uit met maatregelen om werkdruk te voorkomen (of, als dat niet lukt, te beperken).
 • Je organisatie geeft voorlichting en onderricht op het gebied van (te hoge) werkdruk.

Aanvullend op deze algemene bepalingen kijkt de Inspectie SZW naar de volgende zaken:

 • De bezetting is afgestemd op de benodigde capaciteit.
 • Medewerkers hebben voldoende regelmogelijkheden om zelfstandig problemen op te lossen.
 • Er is een goede informatievoorziening, zodat medewerkers kunnen anticiperen op de hoeveelheid werk.
 • In de werkroosters zijn werk- en rusttijden in balans.
 • Medewerkers hebben voldoende contactmogelijkheden met collega's.
 • Management en OR zijn betrokken bij het uitwerken van de verbetermaatregelen.
 • Het verbeterplan werkdruk wordt goed gemanaged.
 • Je organisatie toetst/evalueert de maatregelen om werkdruk te verbeteren.

Wat betekent dit voor je organisatie?

Dit betekent dat je organisatie minimaal een risico-inventarisatie en een Plan van Aanpak moet hebben. En dat die in ieder geval aandacht moeten geven aan de bovenstaande aspecten (bezetting, regelmogelijkheden, informatievoorziening, werkroosters, contactmogelijkheden). Verder moet je organisatie de risico-inventarisatie en het Plan van Aanpak goed afstemmen met de OR en periodiek actualiseren, want daarmee toon je aan dat er beleid is. Als je in het Plan van Aanpak ook voorlichting en onderricht meeneemt, voldoe je aan de wettelijke eisen.

Meer weten?

Lees de factsheet Hollen en stilstaan bij werkdruk van de inspectie SZW.

Wil je je verdiepen in de wetgeving? Kijk dan op www.wetten.nl en zoek in de Arbowet en Arbobesluit op 'psychosociale arbeidsbelasting'.

Terug naar de arbocatalogus