Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Waar ligt de grens van toelaatbaar gedrag?

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Elke organisatie moet zelf vaststellen wat de grens is voor toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag. Als alle medewerkers een individuele norm hanteren, bepaalt uiteindelijk degene met de dikste huid wat toelaatbaar is. Hierdoor kunnen werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld en is er geen duidelijkheid voor de cliënt.

Als de grens van het toelaatbare duidelijk is, dan is ook helder wanneer werknemers een voorval moeten melden, leidinggevenden een voorval moeten registreren en daders een reactie krijgen. Onderstaande statement helpt bij het vaststellen van die grens:

  • Organisaties en medewerkers accepteren geen tegen hen gerichte agressie en geweld.
  • Agressie en geweld leiden tot nazorg aan de medewerker en een reactie naar de veroorzaker.
  • Management en medewerkers bepalen samen welk gedrag ontoelaatbaar is en hoe zij daarop reageren.
  • Elke ontoelaatbaarheid wordt geregistreerd, geëvalueerd en - om herhaling te voorkomen - gevolgd door een passende aanpak.

Stel op basis van dit statement eigen normen en regels op, in samenwerking met management en medewerkers. De agressiewijzer en/of het agressiespel kunnen je hierbij helpen. Betrek eventueel ook ketenpartners. Maatgevend is niet hoe de pleger het gedrag bedoelt, maar hoe het slachtoffer het gedrag ervaart.

De volgende zaken zijn altijd ontoelaatbaar en vragen om aangifte bij de politie:

  • Fysiek geweld.
  • Bedreiging met (wapen)geweld.
  • Afpersing of diefstal met geweld.
  • Gijzeling.
Terug naar de arbocatalogus