Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Wat doe je als organisatie tegen agressie?

Om agressie en de gevolgen daarvan te beperken, is de volgende set maatregelen nodig.

Beleid en organisatie

  • Je organisatie heeft een anti-agressiebeleidsplan.
  • Je organisatie besteedt blijvende aandacht aan het voorkomen van agressie en geweld.
  • Je organisatie onderzoekt het gevoel van veiligheid onder medewerkers.
  • Je organisatie heeft een vaste coördinator preventie agressie

Uitvoering

  • Je organisatie beschikt over een agressieprotocol.
  • Agressie-incidenten worden gemeld en geregistreerd.
  • Je organisatie neemt maatregelen tegen de veroorzakers van incidenten.
  • Je organisatie biedt opvang en nazorg aan slachtoffers.
  • Je organisatie biedt scholing en training om agressie te voorkomen.

Lees meer over uitvoering

Borgen

De inspanningen om agressie te beheersen zijn onderdeel van de reguliere werkprocessen, het is onderdeel van het werk.

Stel met enige regelmaat vast of alle inspanningen ook effectief zijn en pas zo nodig de activiteiten aan. Dit draagt ook bij aan het blijvend aandacht geven aan het onderwerp en beperking van de gevolgen”.

Lees meer over borgen

Terug naar de arbocatalogus