Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Wat moet een bhv'er kunnen?

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

De complete opleiding bedrijfshulpverlener bestaat uit 3 taakgebieden:

 • Alarmeren en evacuatie
 • Brandbestrijding
 • Levensreddende Eerste Handelingen

Soms is het zinvol dat een bhv'er álle taakgebieden beheerst. Maar dit is niet noodzakelijk. Je kunt een bhv'er ook slechts één taak laten uitvoeren, bijvoorbeeld alleen de ontruiming. Voor organisaties met veel niet-zelfredzame cliënten en bezoekers kan dit een goede oplossing zijn.

Alarmeren en evacuatie

Benodigde competenties:

 • De bhv'er heeft kennis van het ontruimingsplan.
 • De bhv'er kan een ontruiming organiseren.
 • De bhv'er heeft kennis van ontruimingsvoorzieningen (nooduitgangen, noodverlichting, brandweerliften, vluchttrappen, etc.).
 • De bhv'er heeft kennis van ontruimings- en alarmeringsprocedures.

Brandbestrijding

De bhv'er heeft kennis van en kan omgaan met:

 • Brandgedrag en rookontwikkeling.
 • Stadia tijdens de ontwikkeling van een brand.
 • Gevaren bij brand.
 • Aard van de brandbare stof en keuze voor juiste blusmiddel.
 • Blusstoffen.
 • Kleine blusmiddelen.
 • Voorkomen van uitbreiding van een brand.
 • Procedure voor het openen van deuren.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Gebruik van communicatiemiddelen.
 • Melden van een brand.

Levensreddende Eerste Handelingen

Benodigde competenties:

 • De bhv'er kan een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en de juiste maatregelen nemen voor zijn eigen veiligheid en die van het slachtoffer.
 • De bhv'er kan het slachtoffer geruststellen.
 • De bhv'er kan voor deskundige hulp zorgen en het slachtoffer ter plaatse helpen.
 • De bhv'er heeft kennis van vitale functies (bewustzijn, ademhaling, bloedsomloop).
 • De bhv'er kan een diagnose stellen bij storing in de vitale functies.
 • De bhv'er kan een reanimatie voorbereiden en uitvoeren.
 • De bhv'er kan eerste hulp bij verslikking bieden.
 • De bhv'er kan hulp verlenen bij ongevallen (wonden, verbranding, botbreuken, ontwrichting, shock, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, oogletsel).

Hoe snel moet een bhv'er reageren op een calamiteit

Na de melding van een brand of ongeval moeten de bhv'ers snel kunnen optreden. Hun inzet duurt totdat de professionele hulpverleners hun taken overnemen.

De responstijd is een kwestie van maatwerk, die afhankelijk is van de stand van de techniek en de maatgevende factoren. Als richtlijn kun je hanteren dat de bhv binnen 3 minuten na melding van een calamiteit in actie moet zijn gekomen.

Opleiding

Werk je in een kleine organisatie? Dan kun je de bhv'ers de Basisopleiding bhv laten volgen. Deze opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming.

Werk je in een grote organisatie? Afhankelijk van de specifieke risico's kun je een of meerdere bhv'ers dan de volgende aanvullende opleidingen laten volgen:

 • Beheerder brandmeldinstallaties.
 • Ploegleider.
 • Coördinator/hoofd bhv.

Let op: het opleidingsplan moet aansluiten bij het opleidingsniveau en de kennis van de medewerkers.

Hoeveel bhv-ers moeten er geschoold zijn?

Het aantal bhv’ers is niet wettelijk vastgelegd. Iedereen scholen is niet verplicht, maar hoe meer mensen kunnen handelen, hoe sneller het gevaar beperkt kan worden. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van de organisatie, de zelfredzaamheid van medewerkers/kinderen/etc en de risico’s die in jouw organisatie kunnen voorkomen.

Moeten bhv-ers opgeleid zijn?

De bedrijfshulpverleners moeten vaardig zijn in het verlenen van hulp, brand kunnen bestrijden en collega’s, kinderen en gasten kunnen evacueren. Een bedrijfshulpverlener hoeft niet voor alle taken te zijn opgeleid, en kan dus ook voor één van deze taken zijn opgeleid. Voor elke taak moeten er wel voldoende bedrijfshulpverleners zijn.

Hoe vaak moet bhv herhaald worden?

De wet eist dat je als organisatie kunt aantonen dat het kennisniveau van de bedrijfshulpverleners op peil blijft. Wettelijk gezien wordt niet geëist dat een bhv-er jaarlijks op herhaalcursus gaat. Oefenen is een wettelijke verplichting. Een goede richtlijn is om minimaal één keer per jaar te oefenen, maar het hangt wel af van de situatie in jouw organisatie.

Meer weten?

Op de website van de Federatie Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening kun je opleidingsmateriaal bestellen. Bekijk ook onze lijst met bhv opleiders

Terug naar de arbocatalogus