Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Zwaar werk

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Overbelasting door een ongunstige of eenzijdige werkhouding komt veel voor. Hoe vaker en hoe langer je in zo'n houding werkt, hoe groter de kans op klachten. Als vuistregel geldt: werk niet langer dan 1 aaneengesloten minuut met een meer dan 30° gebogen of gedraaide romp of nek.

Enkele tips:

 • Wissel af. Door even van houding te wisselen, krijgt je lichaam de kans om te herstellen.
 • Neem micropauzes (een bewegingsmoment of korte ontspanning van circa 20 seconden). Hierdoor komt de bloedsomloop weer op gang en ontspannen zich de spieren. Vergeet ook niet de gewone pauzes. Als je niet pauzeert, bouwt de spierspanning zich steeds verder op en wordt ontspannen steeds moeilijker.
 • Let op de stand van je voeten. Met een spreidstand sta je stabiel en kun je een beetje zakken. Soms werkt het goed om één voet iets naar voren te plaatsen of de ene voet haaks op de andere neer te zetten.
 • Werk altijd recht voor je. Als je merkt dat je scheef werkt, stap dan opzij of haal je werk dichterbij.
 • Voorkom opgetrokken schouders: dit betekent dat je te hoog werkt.
 • Verbeter de werkhoogte, afhankelijk van wat je aan het doen bent:
  • Bij kleine handelingen waarbij je geen kracht hoeft te zetten, is werken ter hoogte van de buik vaak het handigst.
  • Als je ver moet reiken, is werken ter hoogte van de heup slimmer.
  • Als je iets pakt en wegzet dat groot en licht is, kan het goed zijn om op kniehoogte te werken.

Wanneer is preventief medisch onderzoek nodig?

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is verplicht als medewerkers een reëel risico lopen op gezondheidsklachten als gevolg van fysieke belasting.

Met een PMO checkt de werkgever of risicovolle werkomstandigheden, ondanks genomen maatregelen, nog schadelijke gezondheidseffecten hebben. Medewerkers kunnen vrijwillig aan een PMO deelnemen. De bedrijfsarts of arbodienst zijn bij dit onderzoek betrokken.

Terug naar de arbocatalogus