Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Cao-akkoord Sociaal Werk ondertekend

1 mrt 2022

In december bereikten cao-partijen al het akkoord voor de Cao Sociaal Werk tot en met 2023. Ondertussen is dat akkoord ook coronaproof getekend.

Ondertekening Cao-akkoord Sociaal Werk

Marco Dons (CNV Zorg & Welzijn) en Jan Verhoeven (FNV Zorg & Welzijn) zetten hun handtekening en Eric Lemstra, (waarnemend) voorzitter van Sociaal Werk Nederland sloot de ondertekening af.

In december waren de salaristabellen al gepubliceerd en dankzij snel werk van de salarisdienstverleners bijna overal meteen ook goed doorgevoerd. 

Handige links