search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Derde WW-jaar

Versobering WW gerepareerd voor sociaal werk

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling. 

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties binnen sociaal werk hebben vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en aansluiten bij aanbevelingen vanuit de Stichting van de Arbeid hierover.

Verzamel-cao

De partijen die de cao Sociaal Werk afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel-cao. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. De verzamel-cao is in werking getreden vanaf de algemeen verbindend verklaring op 24 januari 2018 met de publicatie in de Staatscourant. De private aanvulling WW voor sociaal werk is vanaf 1 maart 2018 van start gegaan voor alle organisaties onder de werkingssfeer. 

Cao-volgers

Naast organisaties onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Werk, zijn er ook volgers in de branche. Een volger van de cao Sociaal Werk is niet automatisch gebonden aan de cao door de werkingssfeer, maar kiest er vrijwillig voor om de cao (deels/of geheel) toe te passen op de werknemers en de cao aldus 'te volgen'. Deze volgers vallen daardoor niet ook automatisch onder de verzamel-cao PAWW. Werknemers van de volgers hebben daardoor geen recht op de aanvulling op de WW-en WGA-uitkering.

SPAWW heeft eerder ook de volgers van de cao aangeschreven zich aan te melden voor de cao PAWW. Voor zogemaande cao-volgers heeft de cao-tafel een stappenplan gemaakt om niet per ongeluk aangemeld te blijven maar wel de reparatie voor de werknemers te kunnen regelen.
 

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

 • De werkgever houdt per 1 maart 2018 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
 • Werkgevers ontvangen op korte termijn (tussen 15 februari en 1 maart) een brief van de stichting PAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW-regeling.
 • In de brief staat alle informatie die je nodig hebt om je als organisatie aan te melden als deelnemer. Aanmelding is verplicht.
 • Het is van belang deze aanmelding zo snel mogelijk te regelen, zodat periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen kan plaatsvinden. Dat gaat via een simpel opgezette portal, dus met weinig administratieve rompslomp.
 • Bijna alle salariskantoren hebben de aanpassingen al in hun systemen opgenomen. Overleg dit voor de zekerheid tijdig zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
 • Voor cao-volgers is een speciaal stappenplan gemaakt. 

 

Wat betekent dit voor jou als werknemer?

 • De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 maart 2018 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.
 • Sinds 1 januari 2016 is de WW- en de WGA-tijd wettelijk stapsgewijs verkort.
 • In de cao zijn afspraken gemaakt door werkgevers en werknemers om dit te repareren.
 • Als de WW-uitkering na twee jaar afloopt (WW-of loongerelateerde WGA-uitkering) of als je eerder al een onvolledige opbouw blijkt te hebben, maak je mogelijk nog aanspraak op de Private Aanvulling WW (PAWW).
 • Per 1 maart houdt je werkgever de premie in op het salaris. Dat is een percentage van je salaris. In 2018 gaat dat om 0,20%; in 2019 om 0,30%. 
 • Hier hoef je zelf niets voor te regelen, dat doet je werkgever.
 • Ben je specifiek werkzaam bij een organisatie die de cao volgt, dan is hier een specifiek stappenplan voor gemaakt. 
   

Handige links

PAWW heeft een uitgebreide website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. PAWW heeft van het UWV de adresgegevens ontvangen van alle werkgevers met de cao-codes sociaal werk. Op de website www.spaww.nl zie je hoe je je als werkgever kan registreren, ook in geval je uiteindelijk geen brief mocht hebben gekregen. In het stappenplan zie je hoe te handelen als de werkgever een zogenaamd cao volger is. 

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling