search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Duurzaam inzetbaar met de generatieregeling van de cao Sociaal Werk

De generatieregeling biedt medewerkers die 5 jaar of minder voor de AOW-datum zitten de mogelijkheid om minder uren te werken met behoud van een deel van het loon over die uren.  

Met de cao Sociaal Werk 2017-2019 wordt de generatieregeling in de branche sociaal werk geïntroduceerd. Elke sociaal werkorganisatie kiest zelf of deze de regeling wil introduceren. Passend bij beleid om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deelname aan de generatieregeling is voor werknemers vrijwillig.

Redenen voor organisaties om de generatieregeling in te voeren zijn:

  • blijven investeren in duurzame inzetbaarheid;
  • keuzemogelijkheden in de organisatie voor en met alle groepen werknemers;
  • werknemers hun werk goed te laten vol houden tot het einde van hun loopbaan;
  • werknemers boven de 60 jaar de kans geven minder te gaan werken;
  • opvangen van een mogelijke leeftijd gerelateerde uitstroom of uitval op korte termijn;
  • anticiperen op instroom van jonge(re) of nieuwe werknemers en kennisoverdracht en begeleiding goed te organiseren.

In de cao staan de belangrijkste uitgangspunten. Ook is relevante wetgeving, bijvoorbeeld over pensioenen en fiscale bepalingen meegenomen. De cao-bepalingen zijn voor organisaties samen met hun or of pvt de basis om de generatieregeling verder in te vullen en in te voeren.

Over de generatieregeling in de cao Sociaal Werk is informatiemateriaal gemaakt voor organisaties en werknemers, met behulp van een flinke groep geïnteresseerde p&o-ers en or-leden van 15 verschillende organisaties. Het informatiemateriaal bestaat uit:

Dit materiaal wordt aangevuld met actualiteiten en voorbeelden uit de sector. Organisaties die voornemens zijn de generatieregeling toe te passen, melden dit via caosociaalwerk@fcb.nl bij de cao-tafel.

Meer weten?
cao Sociaal Werk
cao Sociaal Werk
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling