search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Geschillencommissie

Is er tussen een werkgever en werknemer een verschil van mening over iets dat voortkomt uit de arbeidsovereenkomst, en komen zij er samen niet uit? Dan kan zowel de werknemer als de werkgever dit geschil voorleggen aan de Commissie van Geschillen.

Geschillen zijn meningsverschillen over bijvoorbeeld over beoordelingen, functie-indeling, wijziging arbeidsovereenkomst, ontslag, een officiële waarschuwing of nevenfuncties. Kortom: allerlei zaken die voor kunnen komen vanwege de arbeidsovereenkomst die de werkgever en de werknemer zijn overeengekomen. In de Cao Sociaal Werk staat de dialoog centraal, dus onderling als werkgever en werknemer verder praten over de oplossing van het verschil van mening heeft de voorkeur. In een organisatie zijn daar vaak ook meerdere wegen voor: met de leidinggevende, met hulp van de HR-afdeling, overleg met de medezeggenschap, bespreken met een vertrouwenspersoon. Jaarlijks een goed ontwikkelgesprek en frequent overleg in een team betekent werken aan gelijkwaardige arbeidsverhoudingen en kan ook veel meningsverschillen voorkomen.

Mocht er dan toch een geschil zijn, dan kan het indienen als geschil behulpzaam zijn. De geschillencommissie kan adviseren en een bindende uitspraak doen. Aan het indienen van een verzoekschrift zijn voorwaarden verbonden en kost € 113,45. 

De geschillencommissie is onderdeel van de cao Sociaal Werk en samengesteld uit onafhankelijke personen namens cao-partijen. Het secretariaat van de geschillencommissie is te bereiken via de cao tafel.

In vogelvlucht ziet de behandeling van een geschil er zo uit:

  • Indiening van het geschil: wat moet je doen om een geschil aan te kaarten, waar gaat het verzoekschrift over? Jij betaalt als indiener van het geschil de kosten van de behandeling. 
  • De commissie bepaalt of zij de zaak kan en mag behandelen. De commissie vraagt om een schriftelijke toelichting (verweerschrift) aan de ander; bij een geschil vanuit de werkgever is dit de werknemer en omgekeerd.
  • Jij en je werkgever/werknemer bepalen of je de uitspraak van de commissie bindend wilt laten zijn. Leggen jij en je werkgever/werknemer zich neer bij de uitspraak? Of wordt het als een advies beschouwd?
  • De commissie hoort jou en je werkgever/werknemer in een zgn. zitting. Zij vraagt dan om een nadere toelichting op de eerder ingezonden informatie en standpunten. Soms gebeurt dit schriftelijk in plaats van in een bijeenkomst.
  • De commissie doet uitspraak op papier en die wordt toegezonden aan de werkgever en werknemer.

De uitspraak heeft tot doel het betreffende geschil op te lossen en de geschillencommissie streeft ernaar dat dit bijdraagt aan de dialoog tussen de werkgever en werknemer in de organisatie, zoals de cao ook voorstaat.

Meer informatie?
cao Sociaal Werk
cao Sociaal Werk
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling