search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Op weg naar... werken in de peuterspeelzaal

Zonder kwalificerend diploma aan de slag in een peuterspeelzaal- of kinderopvangorganisatie? Ontdek welke mogelijkheden er zijn om te ontwikkelen tot peuterspeelzaalleidster, pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker / coach.

Ingezet worden als peuterspeelzaalleidster in ontwikkeling

Peuterspeelzaalleidster in ontwikkeling is een leer-werktraject dat toewerkt naar kwalificatie voor de functie van peuterspeelzaalleidster. Via een ontwikkelplan, begeleiding en EVC-procedures kan bijvoorbeeld het diploma Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang gehaald worden.

Om te starten als peuterspeelzaalleidster in ontwikkeling, moet je in staat zijn om werken en leren op de werkvloer te combineren én moet er worden voldoen aan de volgende eisen:

  • Een diploma op minimaal mbo3-niveau,
  • OF een havo- of vwo-diploma,
  • OF relevante werkervaring in combinatie met een buitenlands diploma waarvan nog onbekend is of het voldoet aan de kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleidster.

Wil jij weten of jouw diploma aan alle eisen voldoet? Doe de diplomacheck.

Als student aan de slag

MBO-student-werknemer peuterspeelzaalleidster
Een student die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt aannemen als MBO-student-werknemer? Dat kan als de gevolgde opleiding leidt tot een diploma zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker / peuterspeelzaalleidster. Daarnaast moet de kindervang- of  peuterspeelzaalorganisatie een erkend leerbedrijf zijn.

HBO-student-werknemer
HBO-studenten die werken en leren combineren, ofwel een HBO-duale opleiding volgen, kunnen in bepaalde gevallen als HBO-student-werknemer aangenomen worden. De gevolgde opleiding moet leiden tot een diploma zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleidster. 

HBO-bachelorstudenten
Voor studenten die een HBO-bachelor volgen geldt dat een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor peuterspeelzaalleidster als het gaat om een opleiding waarvan het diploma in de kwalificatie-eis peuterspeelzaalleidster staat en 75% van de studiepunten is behaald (zie kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleidster onderdeel b).

Kwalificeren via competenties?

Met veel relevante werkervaring maar zonder kwalificerend diploma voor een functie in een peuterspeelzaal- of kinderopvangorganisatie? Dan kan het interessant zijn om via EVC alsnog naar kwalificatie toe te werken. Lees waar je op moet letten bij een EVC-procedure.
 

Gelijkstellingsverzoek

Als een werknemer of kandidaat-werknemer niet beschikt over een diploma of opleidingsachtergrond uit de kwalificatie-eis dan kan een werkgever een gelijkstellingsverzoek indienen bij de cao-tafel. Dat geldt zowel bij een peuterspeelzaalleidster als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Hiervoor is belangrijk dat:

  • De opleidingsachtergrond veel verwantschap heeft met een kwalificerend diploma; of
  • De kandidaat-werknemer relevante werkervaring heeft maar niet onder een overgangsregeling valt die hoort bij de wijzigingen of introductie van de kwalificatie-eis.

Tip voor de werkgever:

  • Neem altijd vooraf contact op met caosociaalwerk@fcb.nl als je overweegt een gelijkstellingsverzoek in te dienen. Als je het (geanonimiseerde) CV van de betreffende kandidaat meestuurt, krijgt je gericht advies welke documenten je het beste bij het gelijkstellingsverzoek kunt voegen.
EVC: kwalificatie via competenties
Vragen?
cao Sociaal Werk
cao Sociaal Werk
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling