search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Pedagogisch beleidsmedewerker / coach

Vanaf 2019 moet elke peuterspeelzaal- en kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach hebben. Alles wat je moet weten over deze nieuwe functies vind je hier.

 

Functiebeschrijving pedagogisch beleidsmedewerker/coach

De cao-partijen hebben nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt die ook in de functieboeken van beide cao's worden opgenomen. 

Om tegemoet te komen aan de verschillende organisatievormen kan de functie gesplitst worden in de functie Pedagogisch Beleidsmedewerker en de functie Pedagogisch Coach. Of kunnen organisaties kiezen voor één functie: een medewerker die zowel Pedagogisch Beleidsmedewerker als Pedagogisch Coach is.

Er zijn dus de volgende mogelijkheden:

Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Voor de functies Pedagogisch Coach en Pedagogisch beleidsmedewerker/coach geldt dezelfde kwalificatie-eis, de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

In de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach kun je vinden welke opleidingsachtergrond er nodig om als Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach te kunnen werken.

Bekijk de volledige kwalificatie-eis voor Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach

Houd ook in de gaten of een van de overgangsbepalingen van toepassing zijn, deze zijn opgenomen in de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

Bewijs gevolgde scholing voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar

Volgens de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach is in bepaalde gevallen een bewijs van aanvullende scholing nodig op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. Het gaat dan om een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel of om branche-erkende scholing op deze gebieden.

Minor

Wil je weten of een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel voldoet als bewijs? Bekijk het overzicht. Dit document kan de komende tijd nog groeien. 
 

Branche-erkende scholing

Hiervoor hebben de cao-partijen scholingsaanbod vastgesteld dat voldoet aan de criteria voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar. Bekijk de criteria in Servicedocument branche-erkende scholing.

De lijst met goedgekeurd branche-erkend scholingsaanbod (06-07-2020) kan je hier bekijken. De lijst kan de komende tijd groeien.

Informatie voor aanbieders van scholing

Wil je als opleider een aanvraag indienen om scholing, op het terrein van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar, in aanmerking te laten komen voor branche-erkenning voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Dat geldt dan zowel voor peuterspeelzalen als kinderopvang. Vraag het aanmeldformulier aan bij caokinderopvang@fcb.nl. Dan ontvang je informatie over het aanleveren van de benodigde documenten en inlichtingen. Kijk alvast naar het servicedocument pedagogisch beleidsmedewerker /coach.
 

Vragen over deze functie?
cao Sociaal Werk
cao Sociaal Werk
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling