search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Peuterspeelzaalleidster

Om te mogen werken als peuterspeelzaalleidster of als pedagogisch medewerker moeten de bijbehorende kwalificatie-eis worden gevolgd.

Kwalificatie-eis peuterspeelzaalleidster

De kwalificatie-eis Peuterspeelzaalleidster hoort bij de cao Sociaal Werk en in de cao Kinderopvang als de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.
Een belangrijk onderdeel van de kwalificatie-eisen zijn diploma’s. Daarnaast zijn er aanvullende eisen. 

Diploma's 

De kwalificerende diploma’s zijn door de jaren heen gewijzigd, met een belangrijke uitgebreide tussentijdse wijziging per 1 juli 2018, toen is de diplomalijst gemoderniseerd. Om te weten of een diploma kwalificeert is het belangrijk de datum indiensttreding in de gaten te houden. Dan weet je wat de toen geldende diploma-eis was met de daarbij behorende overgangsregelingen/bepalingen. Er zijn meerdere overgangsregelingen. Deze zijn opgenomen in het functieboek bij de kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleidster. Wil je weten wat de modernisering betekent voor jouw diploma of voor het diploma van een medewerker of sollicitant? Volg dan dit stappenplan.

Na 1 oktober 2018 voor het eerst als peuterspeelzaalleidster aan de slag óf na een lange onderbreking (langer dan een jaar)? Kijk in de huidige kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleidster welke diploma's kwalificeren.

Als je langer geleden werkzaam bent (geweest) als peuterspeelzaalleidster en je wilt weten welke diploma-eisen er toen golden, neem contact op met caosociaalwerk@fcb.nl.

Wil jij weten of jouw diploma aan alle eisen voldoet? Doe de diplomacheck

Overige eisen

Taaleis
Vanaf 1 januari 2023 geldt de Taaleis voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De mondelinge taalvaardigheid van een pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster moet op het zogenaamde niveau 3F zijn. Dit geldt voor gesprekken voeren, luisteren en spreken. Deze eis staat in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). In de Voorschoolse Educatie (VE) geldt de Taaleis ook voor leesvaardigheid.

Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden in ieder geval als voldoende bewijs voor taalniveau 3F wat betreft mondelinge vaardigheid, taaleis IKK. In de kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleidster worden diploma’s op minimaal MBO niveau 4 met een sterretje ( *) aangegeven. In het servicedocument Taaleis pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalleidstervind je of en hoe er met een ander opleidingsniveau aan de Taaleis wordt voldaan

Scholing voor Voorschoolse Educatie (VE)
Om te werken in de voorschoolse educatie is naast de Taaleis ook aanvullende specifieke scholing verplicht. Voor de medewerker voorschoolse educatie is bij specifieke scholing aangesloten bij de eisen vanuit het ministerie van OCW. Daarom is de eis van scholing van ten minste 12 dagdelen opgenomen. 

Nieuw in de Peuterspeelzaal? Check de kwalificatie-eis

Hieronder vind je wat vuistregels om te checken of je voor de onderstaande functies gekwalificeerd bent. Let op: werkte je al eerder in een peuterspeelzaal- of kinderopvangorganisatie? Kijk dan eerst of één van de overgangsbepalingen van toepassing is en lees hierboven verder onder het kopje ‘Diploma’s’. De naam van een diploma moet exact overeenkomen met de naam van het diploma in de kwalificatie-eis.

Peuterspeelzaalleidster
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis peuterspeelzaalleidster
Aanvullend: vanaf 1 januari 2023 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F / B2.

Peuterspeelzaalleidster Voorschoolse Educatie (VE) 
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis voor peuterspeelzaalleister 
Aanvullend: Specifieke VE scholing. 
Aanvullend: vanaf augustus 2019 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid én lezen op niveau 3F / B2. Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden in de G37 en G86 moeten al per augustus 2017 voldoen aan de Taaleis.

Pedagogisch medewerker dagopvang
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker
Aanvullend: vanaf 1 januari 2023 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F / B2.

Pedagogisch medewerker Buitenschoolse of Naschoolse Opvang (BSO/NSO)
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis voor Pedagogisch medewerker
Aanvullend: vanaf 1 januari 2023 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F / B2.

Pedagogisch medewerker Voorschoolse Educatie (VE)
Basis: check je diploma in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker
Aanvullend: Specifieke VE scholing
Aanvullend: vanaf augustus 2019 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid én lezen op niveau 3F / B2. Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden in de G37 en G86 moeten al per augustus 2017 voldoen aan de Taaleis.

Pedagogisch medewerker 0-jarigen (babygroep)
Basis: check je diploma in kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker
Aanvullend: vanaf 1 januari 2023 moet je voldoen aan de Taaleis: mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F / B2.
Aanvullend: extra scholing voor werken met 0-jarigen (verplicht per 1 januari 2023)

Vragen over de cao?
cao Sociaal Werk
cao Sociaal Werk
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling