search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Salarissen & Pensioenpremieverdeling

Afspraken en akkoord over salarissen en pensioenpremieverdeling.

Salarissen

Bekijk de salaristabellen 2019-2021.

I/d-banen en garantiebanen

Bekijk de besluiten over de salarissen van i/d-banen en garantiebanen. De halfjaarlijkse wijziging van het minimumloon is hierin verwerkt.  

Pensioenpremieverdeling

In de Cao Sociaal Werk zijn in artikel 7.12 de afspraken vastgelegd over de verdeling van de premies over werkgevers en werknemers. Deze komen tot stand op basis van de besluiten van het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de franchises en de premies voor op/pp (ouderdomspensioen/partnerpensioen) en ap (arbeidsongeschiktheidspensioen). 

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling