Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Congrestival Back to basics

-
10.00 tot 16.00 uur
Krachtstation Kanaleneiland, Utrecht
Gratis
Inschrijven

De sociale basis in wijken en buurten versterken. Hoe doen bestuurders, inwoners en professionals dat? En hoe kunnen ze daarmee problemen als eenzaamheid, overlast, criminaliteit en afnemende leefbaarheid tegengaan? Daarover gaat het congrestival Back to basics, omzien naar elkaar op 23 september 2022 in het Krachtstation Kanaleneiland Utrecht.

Congrestival Back to basics

Een sterke sociale basis kan hardnekkige sociale problemen helpen voorkomen, zoals eenzaamheid, polarisatie en criminaliteit. Leefbare en veilige buurten en wijken wortelen in een krachtige sociale basis. Dat begint bij omzien naar elkaar. Vooruitlopend op de Week tegen eenzaamheid van 29 september tot en met 6 oktober 2022 organiseert Movisie daarom dit congrestival, in samenwerking met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken, Sociaal Werk Nederland en vele andere partners.

Wat écht werkt om sociale cohesie in wijken te versterken

Tijdens het congrestival presenteren Movisie en partners recente inzichten over het versterken van de sociale kwaliteit in wijken en buurten. Met bestuurders, inwoners en professionals praten we over wat écht werkt om de sociale cohesie in buurten en wijken blijvend te versterken, met speciaal oog voor inwoners in een kwetsbare positie. Een van de sprekers is Sociaal Werker van het Jaar 2022 Redouan El Khayari. Ook wordt er via een scherm op de centrale locatie in Krachtstation Kanaleneiland live contact gelegd met sociale broedplaatsen in het land.