Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

5.4 Consignatiediensten

[1] De werknemer die zich in zijn vrije tijd in opdracht van de werkgever gedurende een bepaalde periode beschikbaar houdt voor onvoorziene spoedopdrachten en:

  • werkzaam is in de functie van maatschappelijk werker in een instelling of organisatie waarin activiteiten plaatsvinden zoals genoemd in artikel 1.1 B sub 3 of 5; of
  • in dienst is van een werkgever zoals in artikel 1.1 B sub 2c en 6a voor wat betreft Fiom-internaten en -hulpverlening; of
  • van wie de arbeid bestaat uit het controleren van het technisch functioneren en het zo nodig repareren van installaties of van andere toestellen of apparaten;

kan in een periode van 28 aaneengesloten dagen gedurende maximaal 7 etmalen in opdracht van de werkgever ingezet worden voor een consignatiedienst. De werknemer mag binnen die periode maximaal gedurende 28 uur in een periode van 56 aaneengesloten dagen arbeid in het kader van deze consignatiedienst verrichten (zie ook artikel 6.11, Compensatie consignatiedienst).

[1] Dit artikel heette tot 1 juli 2019 Bereikbaarheidsdiensten.  De diensten zijn vanwege de onvoorziene opdrachten en maximering binnen de vermelde periodes bedoeld als consignatiediensten in de zin van die Wet Arbeidsmarkt in Balans en worden daarom voortaan ook zo genoemd in de cao.