Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Coronabonus ook voor sociaal werk

28 sep 2020

Sociaal werkers komen onder voorwaarden in aanmerking voor de eenmalige netto coronabonus van € 1.000 per persoon. Sociaalwerkorganisaties kunnen deze van 1 tot en met 29 oktober 2020 voor deze medewerkers bij VWS aanvragen. Voorwaarde is dat deze professionals in zorg en ondersteuning zich in de periode 1 maart tot 1 september direct hebben ingezet voor cliënten en patiënten.

Het ministerie van VWS heeft hiervoor een regeling opgesteld en via het overheidssubsidieloket DUS-I wordt de regeling uitgevoerd. Organisaties bepalen wie voor de bonus in aanmerking komt en vragen het aan. Vervolgens kan dit door de werkgever aan de medewerkers worden uitbetaald. Achteraf kan gecontroleerd worden of aanvraag terecht was en of er werkelijk is uitbetaald.

Voor meer informatie: