Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De cao Sociaal Werk is algemeen verbindend

21 apr 2020

Per 21 april 2020 en tot en met 30 juni 2021 is de cao Sociaal Werk algemeen verbindend verklaard. Daarmee is deze verplicht van toepassing voor alle organisaties, werkgevers en werknemers in sociaal werk.

Samenwerking in sociaal werk

Het cao-akkoord is in juli 2019 tot stand gekomen. De tekst was in december klaar en de minister van SZW heeft het zogenaamde AVV-besluit gepubliceerd. De cao Sociaal Werk 2017-2019 (de ‘vorige cao’) was verlengd en algemeen verbindend tot 1 juli 2020. Nu is daarvoor de nieuwe algemeen verbindend verklaring, van de cao 2019-2021, in de plaats gekomen.

Alle informatie over de actuele cao 2019-2021 is hier te vinden.