Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De cao Sociaal Werk is definitief!

17 sep 2019

Op 9 september ondertekenden Eric van der Burg, Debbie van Leiden en Lizelotte Smits, namens Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn het akkoord van de cao Sociaal Werk. Een feestelijk moment, want in grote meerderheid hadden de leden van de drie cao-partijen in de zomer ingestemd met het bereikte resultaat.

Ondertekening cao-akkoord

Per 1 september is de loonstijging van 3,25% ingegaan, zo is te lezen in de salaristabellen. De cao-teksten worden over enkele weken verwacht.

Downloads