Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Door corona zorgen over cliënten en financiering

2 okt 2020

Het coronavirus heeft grote impact op het werk van sociaal werkers. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In de afgelopen zes maanden worstelden sociaal werkers met de vraag hoe het werk te organiseren. Ook de financiering van en waardering voor sociaal werk was in (vak)media, social media en op fora onderwerp van gesprek.

Medewerker analyseert onderzoeksrapport

Uit het onderzoek blijkt dat sociaal werkers zich afvragen hoe ze ondanks corona contact kunnen houden met sociaal zwakkeren in de samenleving. Door corona werden buurthuizen en dagbesteding gesloten en zijn groepsactiviteiten afgelast. Sociaal werkers probeerden voornamelijk via beeldbellen contact te onderhouden met de doelgroepen. Ook gingen medewerkers de straat op om zicht te houden op de kwetsbare groepen.

Minder vat

Sociaal werkers geven aan dat zij minder vat hebben op jongeren die tot de doelgroep behoren. Ze zien dat de coronacrisis in sommige gezinnen leidt tot onaanvaardbare risico’s en onhoudbare situaties. Ook merken ze op dat huiselijk geweld toename en dat er meer verwarde personen zijn. Sociaal werkers verwachten dat de schuldenproblematiek zal toenemen.

Financiële tekorten

Een ander belangrijk aandachtspunt is de financiering van het sociaal werk. Uit berichten blijkt dat zowel gemeenten als zorgverleners zich zorgen maken over de continuïteit van de dienstverlening en de financiële tekorten. Welzijnsorganisaties verwachten tot en met september 15 miljoen omzetverlies te lijden. Buurthuizen zijn noodgedwongen gesloten geweest tijdens de lockdown. Door afstandsmaatregelen zijn er minder bijeenkomsten georganiseerd. Het resultaat? Minder inkomsten. Daarnaast melden sommige gemeenten grote tekorten binnen het Wmo domein. De gevolgen van de coronacrisis komen hier bovenop. Er worden nog meer bezuinigingen op de begroting van gemeenten voor Wmo en Jeugdzorg verwacht.

Impact op vacatures en tijdelijke banen

‘Het betreft veelal de problematiek die al voor corona speelde, maar tijdens corona werd versterkt’, licht Kitty Poppelaars (FNV Zorg&Welzijn) toe. Samen met Jorrit Berenschot (Sociaal Werk Nederland) zit zij in de AZW-programmacommissie als vertegenwoordiging van het platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. ‘Uit de gegevens blijkt ook dat organisaties in de coronatijd door onzekerheid de vacatures meteen hebben bevroren. Er zijn minder vaste contracten en waarschijnlijk zijn veel tijdelijke contracten niet verlengd.’ Ze vertelt dat dit voor het platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk een belangrijk onderzoek is om lessen uit te trekken. 'Wat beklijft, wat hielp bij eerdere crises op de arbeidsmarkt?'

Het onderzoeksbureau Newcom analyseerde in opdracht van AZW de afgelopen zes maanden wat de impact van corona is op de sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Meer dan 24.000 berichten op media, bijna 27.000 berichten op social media en fora en ruim 500 rapporten en aanvullende bronnen zijn hiervoor bekeken.

Links

Brancherapportage sociaal werk

Compleet onderzoek van AZW