Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Een werknemer neemt deel aan de generatieregeling en wordt werkloos door een reorganisatie. Hoe hoog is zijn Werkloosheidswet-uitkering (WW-uitkering)?

Het loon dat iemand verdient, is het uitgangspunt voor de hoogte van de Werkloosheidswet-uitkering (WW-uitkering). Niet het aantal uren dat hij minder is gaan werken. De werknemer krijgt een lagere WW-uitkering, omdat hij door deelname aan de generatieregeling een lager dagloon heeft.

Voorbeeld:

Een werknemer die 36 uur (100 procent) werkte, is 18 uur (50 procent) gaan werken door deelname aan de generatieregeling. De arbeidsovereenkomst is daarom naar 27 uur (75 procent) gegaan en over deze 27 uur ontvangt de werknemer loon. Daarover wordt de eventuele WW-uitkering berekend.