Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Behoud

Evaluatie onderzoek medewerkerstevredenheid in sociaal werk gestart

29 okt 2021

Organisaties in sociaal werk kunnen jaarlijks via Sociaal Werk werkt! meedoen aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto). De inzet van dit mto wordt momenteel geëvalueerd via onderstaande vragenlijst. Alle sociaalwerkorganisaties die onder de CAO Sociaal Werk vallen, kunnen hierin aangeven hoe zij hun mto willen vormgeven en welke rol zij hierbij voor Sociaal Werk werkt! zien. Je deelname wordt zeer gewaardeerd.

mto nieuwsbericht

Oog voor medewerkers en goed werkgeverschap

Een mto geeft werkgevers scherp beeld van wat werknemers zien, denken en vinden. Het geeft onder andere inzicht in wat medewerkers vinden van (langdurig) thuiswerken, welke werkdruk ze ervaren, hoe ze zich verhouden tot hun leidinggevende en collega’s en hoe betrokken ze zijn bij hun werk en de organisatie. Voor werkgevers zijn dit belangrijke indicatoren om vanuit goed werkgeverschap op in te spelen.

Rapportage per organisatie

Het huidige mto is speciaal ontwikkeld voor sociaal werk en heeft als doel om de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van sociaal werkers te meten. De kosten hiervoor zijn relatief laag vanwege het schaalvoordeel en de branchekorting die via Sociaal Werk werkt! wordt gegeven. Elke deelnemende organisatie ontvangt een eigen rapportage met tips om met medewerkers in gesprek te gaan en handvatten om het personeelsbeleid te verbeteren.

Evaluatie: geef je voorkeuren aan voor een nieuw mto

Sociaal Werk werkt! heeft de vragenlijst uitgezet voor alle sociaalwerkorganisaties binnen de CAO Sociaal Werk om te horen hoe zij hun mto willen vormgeven en welke rol zij voor Sociaal Werk werkt! zien. De vragenlijst wordt ook verspreid via Sociaal Werk Nederland. Je deelname aan deze evaluatie wordt zeer gewaardeerd.

Resultaten mto 2021

Het mto van 2021 heeft plaatsgevonden in september dit jaar. De resultaten hiervan zijn al teruggekoppeld aan de deelnemende bedrijven.

Blijf op de hoogte