search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat verstaan we onder agressie en geweld, pesten en seksuele intimidatie?

Wat verstaan we onder agressie en geweld?

  • Verbaal en non-verbaal geweld zoals uitschelden, vernederen, lastigvallen, verdenkingen verspreiden, uitdagen. Dit kan ook per sms, weblog, e-mail of brief.
  • Serieus bedreigen: dreigen met woorden, dieren, voorwerpen of wapens, dreigen naar familie te gaan, stelselmatig hinderen of volgen.
  • Fysiek geweld: beetpakken, schoppen, slaan, bijten, fysiek hinderen, goederen beschadigen.

Wat verstaan we onder pesten?

Vernedering, intimidatie, discriminatie of vijandig gedrag. Dezelfde persoon is steeds de klos, die zich niet kan of wil verweren. Pesterij kan van alle kanten komen, zowel van cliënten en bezoekers als van collega's en leidinggevenden.

Wat verstaan we onder seksuele intimidatie?

Eenzijdige en ongewenste seksueel getinte aandacht: directe verzoeken, indirecte toespelingen, aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen, versturen of ophangen van seksueel getinte plaatjes.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling