Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hernieuwde aandacht voor werkplezier en vitaliteit  

7 dec 2020

Werkbelasting en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor onze sector en zijn door de komst van het coronavirus afgelopen jaar nog verder toegenomen. De cao-tafel heeft in het laatste cao-akkoord sterk ingezet op een programma om te werken aan bewustwording, signalering en zo nodig aan aanpak van deze onderwerpen.

Groeiend plantje dat met de hand water krijgt

Het project ‘Werkplezier en vitaliteit’’ is in november 2020 gestart. Samen met het werkveld gaan we aan de slag met de meest voorkomende werkdrukissues. De focus ligt op situaties uit de dagelijkse praktijk van sociaal werkers en hun organisaties. De cao-tafel en het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk zetten samen in op een laagdrempelige aanpak, betrokkenheid van kleine organisaties en praktische oplossingen. 

Eerste stap is het ophalen van de belangrijkste issues en de mogelijke oplossingen via sociaal werkers en hr-functionarissen. Er gebeuren immers al goeie dingen in de sector en oplossingen uit de sector sluiten vaak het beste aan. Het is belangrijk om goeie praktijken samen te delen en organisaties de gelegenheid te bieden met en van elkaar te leren. Ook kijken we naar alle tools en instrumenten die de afgelopen jaren in het kader van werkdruk en verzuim al ontwikkeld zijn en betrekken we resultaten uit recent onderzoek. 

Via oproepen op sociale media, webinars en consultatiegesprekken gaan we de issues en oplossingen inventariseren. Het eerste webinar is in januari 2021. Experts verwerken vervolgens de vier meest impactvolle oplossingen uit in een aanpak met aanbevelingen en implementatieadviezen. Op basis hiervan organiseren we in het voorjaar inspirerende lezingen en webinars en ontwikkelen we een aanbod waarmee sociaalwerkorganisaties zelf aan de slag kunnen met implementatie.  

Het bestaande dossier 'werkdruk' wordt aangevuld met alle nieuwe praktijkvoorbeelden, de nieuwe tools, de uitkomsten uit recent onderzoek en natuurlijk de opgehaalde oplossingen. Zodat sociaalwerkorgansaties en hun medewerkers samen aan de slag kunnen met activiteiten en beleid om werkplezier en vitalitiet de aandacht te geven die het verdient.