Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is het mogelijk om een proefperiode in te voeren voor de generatieregeling voor de duur van de lopende cao of korter?

Ja, dat kan in de organisatie worden afgesproken. Let op: werknemers die in die proefperiode gebruik (gaan) maken van de generatieregeling blijven hierop recht houden tot hun Algemene Ouderdomswet-gerechtigde (AOW-leeftijd). Voor hen stopt de regeling niet als de proefperiode eindigt.