Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe ziet de EVC-procedure eruit?

  1. Portfolio en reflectieformulier: tijdens je Erkenning van Verworven Competenties-traject (EVC-traject) ga je aan de slag met het vullen van een portfolio. Dit is een persoonlijke (digitale) map waarin je beschrijft wat je kunt en waar dat uit blijkt. Hierin komen de bewijzen (beroepsproducten) van je competenties waarmee je laat zien dat je voldoet aan de EVC-standaard voor vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Ook moet je een reflectieformulier invullen waarbij je de beroepsproducten in je portfolio koppelt aan de onderdelen uit de EVC-standaard.

    Wat de EVC-standaard precies is, vind je in de vraag Hoe ziet de Erkenning van Verworven Competenties-standaard (EVC-standaard) vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional eruit?
     
  2. Assessment: daarna heb je een assessment (interview) met iemand die beoordeelt of je voldoet aan de competentie-eisen. Tijdens het EVC-traject moet je met het portfolio en het assessment aantonen dat je voor 80 procent voldoet aan de gedragsindicatoren per deskundigheidsgebied.
     
  3. Ervaringscertificaat: de resultaten staan in een ervaringscertificaat. De instantie waarbij jij het EVC-traject doet, legt dit voor aan het Nationaal Kenniscentrum EVC. Zij beoordelen of het ervaringscertificaat omgezet wordt in het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Als dat zo is, kun je het vakbekwaamheidsbewijs op het kantoor van je EVC-aanbieder ondertekenen en is het van jou.