Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe zit het met het loon van een werknemer als deze meedoet aan de generatieregeling en werkloos wordt?

De Werkloosheidswet (WW) gaat uit van het inkomen dat de werknemer had voordat hij werkloos werd. Dat betekent dat de werknemer een WW-uitkering krijgt op basis van het aangepaste loon.