Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ik voldoe niet aan de voorwaarden om een Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional te volgen. Zijn er andere mogelijkheden?

Voor meer informatie over alternatieve routes voor (her)registratie kun je terecht bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).