search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Interview Gon Mevis

Gon Mevis is directeur/bestuurder van ContourdeTwern. In maart 2018 werd medewerker Sjef van der Klein de Sociaal Werker van het Jaar 2018. Gon blikt terug en vertelt wat deelname aan deze verkiezing betekende voor zijn organisatie en waarom ContourdeTwern een interne verkiezing organiseerde voorafgaand aan de voordracht van Sjef.

Gon over de deelname: ‘Ik vind de verkiezing een heel goed initiatief om het sociaal werk landelijk beter op de kaart te zetten; mijns inziens was de spin-off van eerdere winnaars groot. Door elk jaar een nieuwe persoon als ambassadeur aan te wijzen – dat doe je feitelijk met zo'n verkiezing – krijgt het werk een gezicht en neemt begrip en kennis over wat een sociaal werker doet toe. Hopelijk groeit uiteindelijk daardoor ook de maatschappelijke waardering. Daarom wilden we graag meedoen, om hier een steentje aan bij te dragen’. 
Over de interne verkiezing die ContourdeTwern voorafgaand organiseerde: ‘We hebben intern alle teams opgeroepen om een kandidaat voor te dragen. Zodoende werd het een breed gespreksthema en ontstond er draagvlak en trots bij alle medewerkers. Wat heeft deelname eigenlijk opgeleverd? ‘Het heeft om te beginnen Sjef heel veel plezier gebracht, daarnaast een vergroot podium om zijn visie uit te dragen en zijn eigen thema’s op de kaart te zetten, wat ook weer heeft geresulteerd in persoonlijke groei. ContourdeTwern kwam in een mooie positie om te laten zien dat we kwaliteit in huis hebben. Over de ‘best stevige’ kosten: ‘Al vrij snel na de benoeming kwam er zoveel op Sjef af dat we zagen dat we hem daar wat ruimte voor moesten geven, maar wij denken dat dat qua spin-off welde moeite waard is geweest.
Tips voor organisaties die een kandidaat willen voordragen: ‘Betrek alle collega’s, uiteindelijk is goed sociaal werk natuurlijk een teamprestatie. Een interne verkiezing werkt goed. Dan komt een voordracht ook niet zomaar uit de lucht vallen’.
 

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling