Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Investeren in de ontwikkeling van vakmanschap en eigen regie 

3 dec 2020

Vakmanschap is op dit moment één van de hoofdthema’s van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Vanuit het platform zijn Edwin Luttik en Oscar Overbeek betrokken bij de uitwerking. Dorien Verhoeven is adviseur bij FCB en heeft dit thema inclusief de bijbehorende projecten onder haar hoede.  

Dorien Verhoeven

Waar moeten we aan denken als het gaat om vakmanschap?  

‘Hierbij gaat het om het vak van sociaal werk en de professionaliteit van sociaal werkers. Het platform wil sociaal werkers optimaal ondersteunen in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht en investeren in de ontwikkeling van vakmanschap en eigen regie. Maar daarnaast ook het vak van sociaal werker meer zichtbaar maken.’ 

Op welke manier krijgt het thema vakmanschap vorm? 

‘Samen met het platform bepalen we elk jaar met welke onderwerpen en projecten we concreet aan de slag gaan. De actuele ontwikkelingen en geluiden uit het werkveld zijn daarin leidend. Bij vakmanschap kun je bijvoorbeeld denken aan projecten als Leren in sociaal werk, ethiek in sociaal werk en de EVC-pilot. Ook hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan (digitaal) sociaal werk tijdens corona. 

Om binnen sociaalwerkorganisaties aandacht te geven aan ethiek is er bijvoorbeeld een vergoedingsregeling ingesteld. Organisaties kunnen met korting gebruik maken van diverse ethiek workshops en trainingen. Deze incompany trainingen én online trainingen helpen sociaal werkers en leidinggevenden grip te krijgen op ethische dilemma's. Ter kennismaking zijn er recent twee gratis online webinars over ethiek in sociaal werk georganiseerd. Deelnemers waren erg enthousiast.’ 

Het platform wil eigen regie bevorderen. Kun je een voorbeeld geven? 

‘Regie op de eigen ontwikkeling van sociaal werkers is inderdaad erg belangrijk. De pilot ‘Profileren vanuit je hart’ is hiervan een mooi voorbeeld. Tijdens deze twee gratis workshops gingen sociaal werkers aan de slag met ontdekken hoe je jezelf als sociaal werker en daarmee het belang van sociaal werk sterker kunt profileren. Met als doel om in beeld te komen bij financiers, zoals gemeentes, samenwerkingspartners en stakeholders. De evaluatie van deze pilot vindt nu plaats en op basis hiervan besluit het platform over een meer structureel aanbod voor de sector.’ 

Welk project moeten we volgens jou zeker in de gaten houden? 

‘Het platform heeft de ambitie uitgesproken om dé vindplaats te zijn voor wie op zoek is naar voor hem/haar passende en actuele informatie over instroommogelijkheden, loopbaanontwikkeling, opleiden, (online)leren en overige vormen van competentieontwikkeling, vitaliteit behouden, versterken inzetbaarheid en loopbaanperspectief, beroepsregistratie of EVC. Dat alles met als doel medewerkers te behouden voor de branche sociaal werk. Een groot deel van deze informatie is natuurlijk al beschikbaar via de website maar we gaan dit verder uitbreiden en nog beter ontsluiten. Een mooie uitdaging om mee bezig te zijn.’ 

Relevante informatie