Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Jaarcongres Eenzaamheid

-
09.30 - 16.00 uur
ReeHorst in Ede
€ 399,- per persoon

Wil jij je eenzame cliënten beter begrijpen en begeleiden? Kom dan naar het Jaarcongres Eenzaamheid van Zorg+Welzijn! Op basis van praktijkvoorbeelden van succesvolle interventies en initiatieven gaan we dieper in op het onderwerp eenzaamheid.

Eenzaamheidsgevoelens en sociaal isolement komen vaak voor onder zowel jongeren als ouderen en binnen alle lagen van de samenleving. Extra risico lopen mensen met een verstandelijke of psychische beperking, ouderen en chronisch zieken. Maar ook maatschappelijke factoren, zoals werkeloosheid en lage inkomsten, kunnen leiden tot sociaal isolement en eenzaamheid. 

Voor wie?
Het congres is voor professionals die werken in de zorg- en welzijnssector en te maken hebben met het thema eenzaamheid. Zij werken met kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren, migranten en zorgmijders.

Aanmelden via zorgwelzijn.nl