Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan ik een subsidieaanvraag indienen wanneer de deelnemers zich later dan 31 maart 2018 hebben aangemeld voor herregistratie in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Om de subsidie Erkenning van Verworven Competenties (EVC) jeugd en gezinsprofessional aan te vragen, is het een harde eis dat de deelnemer tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018 in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is ingeschreven.