Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kosteloos ontwikkeltraject bij loopbaanadviseur

1 dec 2020

Het kabinet trekt nu extra geld uit om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, hierdoor zijn er weer 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 december kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk.

-

De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door.