Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

'Laten zien dat sociaal werk ontzorgt'

23 mei 2019

‘Door de verkiezing begrijpen mensen nog beter wat ons werk inhoudt,’ zegt sociaal werker Esther de Bie. Zij was genomineerd als Sociaal Werker van het Jaar 2019. Langer gelukkig thuis, daar staat zij voor. Een enthousiaste en gedreven professional die graag out of the box denkt. ‘Het leggen van niet-gebruikelijke verbindingen, dat maakt mijn werk zo leuk.' 

Esther de Bie

Wat heeft de verkiezing opgeleverd?

‘Door de verkiezing snappen mensen beter wat ons werk inhoudt. We hebben de betekenis van ons werk en van ONS welzijn als organisatie laten zien. “Hoort dat er allemaal bij? Vragen ze dan aan mij.” Zij zien onze verbindende kracht beter. Contacten die we hebben met bijvoorbeeld woningbouw, onderwijs, de bibliotheek, de bankwereld en andere organisaties zijn meer aan het licht gekomen. De spilfunctie en het belang van ons goede netwerk.’

Hoe merk je dat?

‘Dat horen onze accounthouders en bestuurder Miriam van der Smissen ook terug in gesprekken met de gemeente en andere organisaties. Miriam van der Smissen: ‘De verkiezing van de sociaal werker voegt iets toe aan de branche in zijn geheel. Je maakt hiermee een podium voor alle professionals die in het sociaal domein werken. En dat mag ook wel.’
‘Daarnaast is de naamsbekendheid van ONS Welzijn enorm gestegen. We zijn een fusie-organisatie en bestaan pas drie jaar. We zijn er voor iedereen! De aandacht in de media rondom de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar heeft de bekendheid daarin verhoogd voor ONS welzijn.'

En persoonlijk?

‘Ik kan nu nog beter voor de belangen van bepaalde groepen opkomen,’ zegt Esther. ‘Ik sta voor langer gelukkig thuis wonen. Ik vind het belangrijk om het woord ‘gelukkig’ erbij te zetten. Want met alleen zorg ben je er niet. Door het hele traject van de verkiezing heb ik nog beter geleerd om de gemeenschappelijke deler uit de casuïstiek te halen om zo ook te kijken hoe we een persoonlijke vraag mogelijk collectief kunnen oppakken, als ook om de urgentie nog beter te verwoorden. Welke gevolgen brengt het met zich mee wanneer we bijvoorbeeld geen actie nemen. Ik wil blijven benadrukken dat het belangrijk is dat we het samen doen. Alleen ben ik nergens. Het is leuk om gewaardeerd te worden voor het werk dat je doet en de inzet die je pleegt. Maar we doen het met elkaar.’

Langer gelukkig thuis wonen

‘Sociaal werk kan hierin een belangrijke rol spelen. Op lokaal niveau lukt dat zeker. Daar heb ik die spilfunctie al. Het zou mooi zijn om mijn nominatie ook op regionaal en landelijk niveau in te zetten. Daar wil ik graag mijn steentje bijdragen.’ Ik heb geleerd dat we nog trotser mogen zijn op ONS werk als sociaal werker en wil dat graag uitdragen.'

Sociaal werk ontzorgt

De eerste stappen naar het landelijke podium zette zij vorige week. In het kader van het Programma Langer Thuis van VWS was zij samen met Sjef van der Klein, Sociaal Werker van 2018 aanwezig bij een verdiepingssessie. Wij konden daar mooie voorbeelden aanreiken, waarin we hebben kunnen laten zien dat welzijn ontzorgt en dat welzijn kan leiden tot besparingen in de zorg. Door samen te werken en te investeren in relaties kun je als sociaal werker een belangrijke bijdrage leveren aan het geluk van mensen. Want hoe mooi is het wanneer je op het ene moment de zorg krijgt die je nodig hebt, en het andere moment je jouw talenten voor een ander kunt inzetten waardoor je het gevoel hebt, ondanks je beperking op een bepaald vlak, nog steeds mee te doen en erbij te horen.'

Aansluiten bij wat er al is en netwerkversterkend werken, noemt Esther als belangrijke punten. De intentie is er zeker al wel, maar in de praktijk is er nog winst te behalen. Bij verenigingen bijvoorbeeld, ook zij hebben een signaalfunctie. Neem bijvoorbeeld een koor. Wat doe je als iemand niet meer komt. Accepteer je dat of ga je na waarom iemand niet langer deelneemt en onderneem je stappen om de persoon er weer bij te betrekken. Vanuit mijn rol als sociaal werker kan ik in de ondersteuning naar de vereniging iets betekenen. Zowel in het bieden van bijvoorbeeld omgangstips, als ook in het netwerkversterken van de betreffende persoon en eventueel diens mantelzorger(s).

Sociaal werk, het mooiste werk van de wereld

Esther is een echte out-of-the-box-denker en legt in haar werk contacten met organisaties die niet direct voor de hand liggen. Esther: ‘Wat mijn werk zo leuk maakt, is het leggen van niet-gebruikelijke verbindingen. Dat kan bijvoorbeeld met een bank, supermarkt of bedrijf zijn. De klant staat bij haar daarin echt voorop. Esther: ‘Ik ben nu betrokken bij de pilot waarin we samen met de bibliotheek kijken of we dementiebrillen kunnen uitlenen (met een vrijwilliger die zorgt voor het nagesprek en eventueel begeleiding). Het is een VR-bril waardoor je in de huid kruipt van iemand met dementie. Het helpt mantelzorgers en vrijwilligers om zo dementie beter te begrijpen. Daarvoor zoek ik, samen met zeer betrokken vrijwilligers, contact met bijvoorbeeld P&O-afdelingen en serviceclubs of zij bereid zijn om daaraan mee te betalen. Met elkaar hebben we er immers baat bij wanneer er meer begrip ontstaat en ook voor bedrijven is het belangrijk dat hun werknemers niet uitvallen door de zware mantelzorgtaak die zij soms ervaren. Ik hoop dat het lukt en dat wij daarmee een mooi voorbeeld mogen gaan zijn om deze manier van werken ook regionaal of landelijk uit te rollen. En als ik daar mijn nominatie voor kan inzetten, heel graag.’