Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Maatschappelijk werker deelt voedselpakketten aan sekswerkers uit

16 mrt 2021

Dayana Nuñez Plata (31) werkt bij het Meeting Point van het Leger des Heils op de Amsterdamse Wallen. Daar begeleidt ze als maatschappelijk werker vooral Spaanstalige mensen die werken in de prostitutie.

Dayana Nuñez Plata

De coronamaatregelen hadden grote gevolgen voor deze groep. Van de ene op de andere dag moesten de ramen sluiten en viel hun inkomen weg. 'Er heerste grote paniek. In de eerste weken van de eerste lockdown waren we zeven dagen per week bereikbaar en spraken we meer dan 180 vrouwen.’

Ondersteunen sekswerkers

Dayana en haar collega’s van het Meeting Point ondersteunen mensen die in de prostitutie werken met verschillende projecten. Er is een huiskamer waar ze samen kunnen komen om hun vragen te stellen. Slachtoffers van mensenhandel, binnen en buiten de prostitutie, kunnen juridisch advies krijgen vanuit het programma ‘Recht in Zicht’. Daarnaast doen vrijwilligers veldwerk, waarbij zij zorgen dat ze een band opbouwen met de vrouwen en mannen achter de ramen. Ook is er een uitstapprogramma voor mensen die niet langer in de prostitutie willen werken. Dayana is in 2015 vanuit Colombia naar Nederland geëmigreerd. Door haar kennis van de taal en cultuur is zij een vertrouwenspersoon voor Zuid-Amerikaanse mensen die in de prostitutie werken. 

Door de lockdown veranderde de ondersteuningsbehoefte van de sekswerkers volledig. Dayana vertelt: ‘Met het geld dat ze verdienen, ondersteunen ze vaak familie in het land van herkomst. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat hun moeder een huis heeft of dat hun kind kan studeren. De kosten voor hun eigen levensonderhoud in Amsterdam zijn hoog. Ze betalen vaak hoge huren en hebben geen buffer. Toen het werk wegviel, wilde een aantal dames graag terug naar hun eigen land. Maar ook dat kon niet.’

Dankzij ons noodfonds en verschillende donaties konden we wat geld geven en met hulp van bedrijven konden we wekelijks zestig voedselpakketten uitreiken.

Geld en voedselpakketten

Sommige mensen konden aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), voor anderen bleek dit niet mogelijk. ‘We kwamen erachter dat veel vrouwen op een woonadres in Spanje staan ingeschreven. Ze betalen wel belasting in Nederland, maar hebben geen rechten.’ Daarom sloegen de organisaties die voor de doelgroep werken en de gemeente Amsterdam de handen ineen. ‘We moesten iets doen om deze mensen te helpen. Dankzij ons noodfonds en verschillende donaties konden we wat geld geven en met hulp van bedrijven konden we wekelijks zestig voedselpakketten uitreiken.’

De materiële nood is maar één kant van het verhaal. Dayana merkt ook dat de eenzaamheid onder de mensen die in de prostitutie werken groot is. ‘Bijna altijd zijn ze dit werk gaan doen uit nood. Ze helpen hun familie uit de armoede, maar dat heeft een prijs. Prostitutie is in Zuid-Amerika een groot taboe. Ze kunnen niet met hun familie delen hoe ze hun geld verdienen en wat ze meemaken. Dat maakt heel eenzaam.’ Dayana vond het dan ook heel lastig dat ze haar vrouwen in het begin alleen telefonisch kon ondersteunen. ‘Ik hoorde hoe bang en alleen ze waren. Ik wilde ze in de ogen kunnen kijken en een arm om hun heen slaan.’

Sterkere positie sekswerkers

Het werken tijdens de coronacrisis heeft goede dingen gebracht. ‘De samenwerking die tussen verschillende organisaties ontstond, zetten we in de toekomst voort. Ook heeft de crisis sekswerkers meer bewust gemaakt van hun situatie. Ze weten nu dat ze bepaalde zaken moeten regelen om in Nederland rechten te hebben. Dat maakt hun positie krachtiger.’

Reageren? 

Reageren op dit verhaal? Dat kan via dit reactieformulier.