Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Marcouch, Fijneman en Boutellier op Jaarcongres Sociaal Werk 2021

14 apr 2021

Woensdag 26 mei is het zover: het Jaarcongres Sociaal Werk 2021, met als thema ‘Een sterke sociale wijk: Aanpakken met Impact!’ Een langjarige wijkaanpak met veel meer aandacht voor sociaal welzijn is broodnodig. De keynote sprekers zijn Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis, en Hans Boutellier van het Verwey-Jonker instituut. Met hen kijken we vooruit de wijk in: trends en uitdagingen genoeg!

Congres

Ahmed Marcouch spreekt namens de vijftien burgemeesters die vorig jaar het manifest ‘Kom op voor Kwetsbare Gebieden’ overhandigden het kabinet. Kern van het manifest: de tweedeling groeit en de kansenongelijkheid neemt toe. Leefbaarheid en veiligheid: hoe kan sociaal werk een bijdrage leveren om deze trend te keren en welke rol moeten we hierin pakken volgens Marcouch?  


Georgette Fijneman, directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, presenteerde samen met twee andere zorgverzekeraars (CZ en Menzis) begin dit jaar een nieuwe visie op gezondheid. In hun verkiezingspaper ‘Samenwerken aan gezondheid met goede zorg voor iedereen’ zien zij een belangrijke rol voor sociaal werk. Hoe kunnen we samen vorm geven aan die visie en hoe ziet dat gezamenlijk preventiebudget er precies uit?  


Hans Boutellier spreekt als voormalig wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker instituut en architect van de wijkaanpak. Vanuit een meer beschouwende rol geeft hij zijn visie. Hij ontrafelt de kluwen van wat werkt, wat niet werkt en wat hebben we geleerd de afgelopen 20 jaar. Zie ook zijn meest recente essay: Sociaal weerbaar in de wijk - Over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening bij sociale achterstand. 


Deelsessies 
Tijdens de twee deelsessierondes is er keuze uit een breed pallet. Er komt een speciale werkgeverssessie en een workshop over het toepassen van de uitkomsten van het SEOR-onderzoek ‘Sociaal werk rendeert’. Een greep uit het aanbod (ov): masterclass energietransitie, een rollenspelsimulatie Programma Inkoop en Aanbesteding en Merlijn Twaalfhoven over hoe de ‘kunstenaarsmindset’ bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. De drie Sociaal Werkers van het Jaar geven een workshop met verhalen uit de praktijk en als feestelijke afsluiter van de dag wordt de nieuwe Sociaal Werker van het Jaar bekendgemaakt. Hou de website in de gaten voor het volledige programma. 
 

Groepskorting 
Ook dit jaar geldt er een speciale groepskorting. Organisaties die zich met meerdere collega’s aanmelden kunnen zo gebruik maken van ledenkorting én krijgen het 5e kaartje gratis.  


Over het thema 
Dit congres gaat over het benutten van kansen en de wijk als krachtbron. Over sociaal werkers die mét hun organisaties met bewoners in steden, dorpen en buurten het verschil maken. Hét congres over de echte transformatie en het versterken van de sociale kwaliteit door het maken van nieuwe verbindingen tussen bewoners, systemen en organisaties. 

Aanmelden voor het jaarcongres kan hier