Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Interview Behoud

'Met het MTO heb je iets concreets in handen'

16 apr 2019

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft een goed beeld van wat medewerkers zien, denken en vinden. Wat vinden medewerkers van hun werk? Hoe ervaren zij bijvoorbeeld de werkdruk? En de leidinggevende? Mirte Pieper, werkzaam bij het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) in Brunssum, is enthousiast over het MTO. ‘Hiermee hebben leidinggevenden echt iets concreets in handen.’

Medewerker analyseert onderzoeksrapport

Wat is een MTO?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft een scherp beeld van wat werknemers zien, denken en vinden. Belangrijk, zeker met de veranderingen in het sociaal domein. Het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk ontwikkelde samen met de branche sociaal werk een MTO om de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers te meten.

Waarom het MTO van Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk?

‘We hebben al eerder meegedaan en waren daar heel tevreden over,’  zegt Mirte Pieper. ‘De structuur is overzichtelijk en er is al veel voorwerk gedaan. Er zitten bijvoorbeeld brieven die je naar medewerkers kunt versturen en een handige planning. Dat is makkelijk, want dan hoeven wij dat niet te doen.
Een ander voordeel is dat je het MTO kunt opsplitsen voor verschillende groepen medewerkers. Dat hebben wij afgelopen jaar voor het eerst gedaan. We zagen ook echt verschillen tussen de groepen, waardoor je de resultaten gerichter terug kunt geven aan de leidinggevende “van kijk van daar zit het”. Dat kon je er eerder niet uithalen.’

Welke resultaten vielen op?

‘Wij hebben het onderzoek opgesplitst in drie groepen: peuteropvang, backoffice en welzijn. De medewerkers van de peuteropvang ervaren een hoge werkdruk. Zij hebben het gevoel dat ze weinig invloed hebben op het indelen van hun tijd. De peuteropvang moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen en de medewerkers krijgen er steeds meer taken bij. Ze zijn bezig met protocollen en invullen van formulieren en hebben minder tijd voor de peuters. Dat missen ze echt. Ook ervaren ze dat ze hun leidinggevende weinig op de werkvloer zien. Wat logisch is gezien het aantal taken dat de leidinggevende in beperkte uren moet uitvoeren. Desalniettemin is er toch die wens van de werknemers. De resultaten van welzijn waren zeer positief. Zij scoren boven het landelijke gemiddelde en hoger dan de andere twee groepen binnen onze organisatie.’

Hebben jullie specifieke acties ondernomen?

‘We werkten veel met tijdelijke contracten en een grote flexibele schil. Als mensen eindelijk ingewerkt waren en op de hoogte van onze missie, visie en werkwijze, dan moesten we ze na twee jaar weer laten gaan. Aan het einde van het jaar was er daardoor heel veel stress. Wie mag er blijven en wie niet? Welke teams moeten volgend jaar weer collega’s missen? Aan het begin van het jaar was er opnieuw onrust, want dan moesten we weer nieuwe mensen inwerken. Dat punt hebben we met de directie besproken en de directie heeft dit weer met het bestuur besproken. Zij hebben nu besloten om veel meer mensen vaste contracten aan te bieden en dat ook eerder te doen. Dus niet wachten tot het einde van het jaar.’

Zou je het MTO aanraden?

‘Jazeker. Wij vinden het een handige manier om het gesprek met de leidinggevenden van de teams aan te gaan. Je hoort vaak van collega’s ‘ik heb het druk’, maar dat is moeilijk meetbaar. Dit zijn echt resultaten. We hebben met iedere leidinggevende een actieplan gemaakt, zo heeft hij echt iets concreets in handen. Leidinggevenden kunnen het op hun beurt weer met de teams bespreken. Wat ook leuk is, is dat je kunt zien hoe je scoort in vergelijking met andere organisaties.’