Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar van start

2 dec 2022

Dit jaar startte het Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar, bestaande uit oud-genomineerden en oud-winnaars. Een initiatief van deze sociaal werkers en Sociaal Werk werkt! om komend jaar actuele en urgente thema’s op de kaart te zetten. Samen gaan we de zichtbaarheid en invloed van sociaal werkers vergroten, bijvoorbeeld via artikelen, interviews en podcasts. Met de kennis en ervaring van de leden versterken we de positionering van sociaal werk en sociaal werkers. Zo draagt het netwerk bij aan de uitdagingen waar sociaal werk voor staat.

Netwerk Sociaal Werker van het Jaar

Boven, v.l.n.r.: Nadine de Koning, Diana Huurnink, Marloes Olde Hampsink, Sjef van der Klein, Khaldon Alsabbagh, Shailesh Ramnath. Onder, v.l.n.r.: Habiba Chrifi-Hammoudi, Samira Fdani, Esther de Bie, Wil Vughts, Marjolein Laponder, Boujoura Hoekstra.

Begin november kwam het netwerk voor de tweede keer samen. Doel van de bijeenkomst? Een inventarisatie maken van de thema’s die extra aandacht vragen. Een greep hieruit:

  • uitdagingen bij uitvoering, zoals bureaucratie, gebrek aan continuïteit door onder meer krapte op de arbeidsmarkt en te weinig ruimte voor community building
  • mantelzorgers en vrijwilligers
  • inclusie in de wijk
  • de preventieve kracht van kinderwerk en integratie
  • de nieuwe Wet inburgering

De komende periode onderzoeken we met welke thema's we al aan de slag kunnen en hoe we dat gaan doen. De eerste acties die hieruit ontstaan, presenteren we in 2023. 

Wie vormen het Netwerk Sociaal Werker van het Jaar?

Het Netwerk Sociaal Werker van het Jaar bestaat uit de volgende leden:
Redouan el Khayari, Nadine de Koning, Diana Huurnink, Marjolein Laponder, Bojoura Hoekstra, Marloes Olde Hampsink, Simone Duin, Norbert Wijnhofen, Samira Fdani, Esther de Bie, Sjef van der Klein, Shailesh Ramnath, Habiba Chrifi-Hammoudi, Wil Vugts.

Handige link

Mascha Boelaars

Adviseur

Meer weten? Neem contact op!

Mascha Boelaars

Meer weten? Neem contact op!