search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
6 februari 2020

‘Iedereen wil altijd het goede doen’

‘Oordeel niet over keuzes van collega’s, maar stel je nieuwsgierig op, vraag ‘waarom doe jij het zo’. Sta open voor elkaar en ga met elkaar in gesprek. Hiermee ontwikkel je je eigen professionele morele kompas als sociaal werker.’ Marita van Rijs is één van de geselecteerde trainers voor het aanbod aan teams in sociaal werk. Op 19 maart geeft zij bovendien de gratis kennismakingsworkshop over ethiek voor ondernemingsraden. 

Marita van Rijs

Alle trainingen op de menukaart ethiek sluiten goed aan op de dilemma’s waar sociaal werkers dagelijks mee te maken hebben. Door de kortingsregeling tot maximaal 50% is het extra aantrekkelijk om je team nu in te schrijven voor één van de incompanytrainingen.
De workshop voor ondernemingsraden is gratis en vindt plaats op donderdag 19 maart van 14.00 - 16.30 uur in Utrecht, aanmelden kan via caosociaalwerk@fcb.nl. Ook individuele leden kunnen zich aanmelden.

Hoe maak je bij ethische dilemma’s de juiste keuze

Marita: ‘Overal kom je ethische dilemma’s tegen. Binnen sociaal werk heb je vaker te maken met een afweging tussen twee goede waarden; bijvoorbeeld tussen privacy of veiligheid. Beide zijn belangrijke waarden, maar soms dwingt een situatie je om te kiezen. Het is goed je bewust te zijn van de gevolgen van jouw keuzes. Hier met je collega’s over praten helpt je om argumenten te verzamelen en de juiste keuze te maken.’

Het getuigt van een professionele beroepshouding als je durft te reflecteren op je eigen keuzes. ‘Vaak zijn alle argumenten goed, maar hebben jouw keuzes wel gevolgen. Ik help mensen zich bewust te worden van de overwegingen. Binnen sociaal werk is steeds meer sprake van samenwerking met andere organisaties. Hoe beweeg je je als sociaal werker binnen deze setting en hoe weeg je dan op een zorgvuldige manier de verschillende belangen tegen elkaar af?’

Effectief leidinggeven aan je team

Uit onderzoek blijkt dat teams het meest effectief zijn als er sprake is van balans tussen zogenaamde vertragers en versnellers. Vertragers zijn mensen die vaker reflecteren, vragen stellen. Versnellers zijn vaak leidinggevenden die besluiten willen om vooruit te komen en/of de situatie te beheersen. Marita; ‘In mijn trainingen voor leidinggevenden besteed ik aandacht aan deze balans. Hoe creëer je als leidinggevende tijd en ruimte binnen je team voor de ontwikkeling van ethisch bewustzijn. Ik vind het bovendien belangrijk dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven’.

Gratis workshop voor ondernemingsraden

Ook tijdens de workshop voor ondernemingsraden staat het nemen van de juiste besluiten centraal.  Ondernemingsraden werken voor alle medewerkers in een organisatie, maar moeten soms een besluit nemen dat voor de ene groep positiever uitvalt dan voor een andere groep. Hoe doe je dat op een manier, die je ook goed kunt uitleggen aan je achterban.

Wil je samen met je team aan de slag met ethiek, geef je dan op voor één van de trainingen op de menukaart.

Rol platform

In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk zetten werkgevers en werknemers zich in voor een aantrekkelijke sector met sterke organisaties en vakbekwame medewerkers. Het Platform wil sociaal werkers optimaal ondersteunen in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Dit ethiek aanbod draagt bij aan hun professionaliteit.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling